วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2554

การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต

 

              ใช้วิธีการ  ที่เรียกว่า เซิร์จเอ็นจิน  (Search engine)  ซึ่งเป็นโปรแกรมค้นหาข้อมูลอัตโนมัติ  การค้นหาทำได้โดยการพิมพ์  คำสำคัญ  หรือ  คีย์เวิร์ด  (Key Word)  เข้าไปในช่องที่กำหนด  แล้วคลิกที่ปุ่ม  SEARCH  หรือ  GO  โปรแกรมค้นหาจะเริ่มทำงาน  การแสดงผลการค้นหาจะแสดงชื่อเว็บไซต์  URL  และมักจะแสดงสาระสังเขปของเว็บไซต์นั้นๆ  ด้วย  เพื่อช่วยให้ผู้คนหา สามารถตัดสินใจในเบื้องต้น ว่าเว็บไซต์นั้นมีข้อมูลที่ต้องการหรือไม่ เนื่องจากอินเทอร์เน็ตมีข้อมูลจำเป็นจำนวนมาก  บางครั้งเซิร์จเอ็นจิน  จะพบข้อมูลข้อมูลนับพันนับหมื่นรายการ  ซึ่งทำให้เสียเวลากลั่นกรองหาข้อมูลที่ต้องการจริงๆ  เซิร์จเอ็นจิน  บางตัวจะมีระบบค้นหาที่ละเอียดขึ้น เรียกว่า  แอดวานซ์เชิร์จ  (Advanced search  หรือ  Refined search)  โดยให้ผู้ค้นหาสามารถระบุเงื่อนไขได้  เช่น  หากจะค้นหาโดย ใช่คีย์เวิร์ด  “e-commerce”  อาจจะค้นพบเป็นหมื่นรายการ  แต่ถ้าคีย์เวิร์ด  “e-commerce  in  Thailand”  อาจค้นพบเป็นร้อย  และถ้าใช้คีย์เวิร์ด  “e-commerce  in  Thailand  AND  NOT  handicraft”  ก็อาจค้นพบน้อยลงเหลือไม่กี่รายก็เป็นได้  วิถีการดังกล่าว  เรียกว่าการ  การกรอง  (Filter)  ซึ่งอาศัยการตั้งเงื่อนไขเชื่อมโยงกันด้วยคำที่เป็น  Boolean Operators  ได้แก่  คำว่า  AND, OR, NOT ทำให้มีผลเท่ากับการเลือกเงื่อนไขแบบใช่ทั้งหมด  ใช้บางส่วนหรือไม่ใช้บางเงื่อนไข  วิธีจะพบโปรแกรมค้นหาส่วนมาก  ผู้แต่งใช้โปรแกรมค้นหาหลายโปรแกรมอาจสับสน  เพราะแต่ละโปรแกรมจะมีวิธีการกำหนดการกำหนดให้พิมพ์เงื่อนไขต่างกัน  เช่น  บางโปรแกรมให้ใช้เครื่องหมายบวก (+)  แทน  AND  แต่บางโปรแกรมอาจใช้เครื่องหมายเดียวกันแทน  OR  เป็นต้น  ผู้ใช้จึงต้องศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำของแต่ละโปรแกรม

โปรแกรมค้นหาที่นิยมใช้กันมาก   เพราะเพาะมีความสามรถสูงนั้น  มีอยู่ตามเว็บไซต์  ต่อไปนี้

             http://www.google.com

            http://www.altavista.com

            http://www.excite.com

           http://www.yahoo.com      เป็นต้น

           สำหรับโปรแกรมค้นหาภาษาไทยนั้นเริ่มมีใช่บางแล้ว  แต่ประสิทธิภาพยังไม่สูงนักเนื่องจากความลำบากในการแยกคำในภาษาไทย  ซึ่งเขียนต่อกันโดยไมมีการเว้นวรรคคั่น  เป็นคำๆ แบบภาษาอังกฤษ  และอีกประการหนึ่ง  เนื่องจากข้อมูลทางภาษาไทยบนเว็บไซต์ยังมีจำนวนน้อย   เซิร์จเอ็นจิน  ภาษาไทยมีอยู่ในเว็บไซต์  ต่อไปนี้

            http://www.google.co.th/

            http://www.siamguru.com

           http://www.hotsearch.bdg.co.th   เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น