วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2554

คำแนะนำในการใช้ Google

 

1.  การค้นหาแบบง่าย

 

ให้พิมพ์คำที่เกี่ยวข้อง  กับสิ่งที่ต้องการค้นหาเพียง  2 - 3  คำ  ลงไป   แล้วกดแป้น   Enter   หรือคลิกที่ปุ่ม  Go  บนหน้าจอ  Google ก็จะแสดงเว็บเพจที่ค้นพบ  โปรแกรมค้นหาของ  Google จะแสดงเฉพาะเว็บเพจที่มีคำทุกคำที่ท่านได้พิมพ์ลงไป  ดังนั้น ถ้ายิ่งใส่จำนวนคำลงไปมาก จำนวนเว็บเพจที่ค้นพบจะยิ่งลดจำนวนลง  เพราะเป็นการค้นหาที่มีเงื่อนไขมากขึ้นนั้นเอง

2.  ข้อควรทราบเกี่ยวกับหลักการทำงานของ Google เพื่อการค้นหาชั้นสูง

 

            1.  อักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กตัวใหญ่มีผลไม่ต่างกัน  โดย Google  จะถือว่าอักษรตัวเล็ก (Lower case)  ทั้งหมด

 

             2.  คำว่า  and  มีอยู่แล้วโดยปริยาย  เฉพาะ Google  จะหาเฉพาะเว็บเพจ  ที่มีคำครบทุกคำ  จึงไม่มีความจำเป็นต้องใช้  and  เพื่อเชื่อมระหว่างคำหลัก  แต่ลำดับก่อนหลังของคำหลักจะให้ผลที่แตกต่างกัน

 

           3.  คำสามัญประเภท  a,  an,  the,  where,  how  จะถูกตัดทิ้งโดยอัตโนมัติ  รวมทั้งตัวอักขระโดดๆ  เพราะคำพวกนี้ทำให้การค้นหาช้าลง  และไม่ช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นแต่อย่างใด  ในกรณีที่ต้องการให้ใช้คำสามัญคำใดในการค้นหาด้วย จะต้องนำหน้าคำนั้นด้วยเครื่องหมายบวก  ( + )  เช่น  “Standard  and  Poor”  ในกรณีหลังนี้  โปรแกรมค้นหาจะค้นหา  ตามวลีที่อยู่ภายในเครื่องหมายคำพูด

 

             4.   การกำหนดเงื่อนไขไม่ใช่คำบางคำในการค้นหา โดยนำหน้าคำนั้นด้วยเครื่องหมายลบ  ( – )  เช่น ต้องการหาเว็บเพจที่เกี่ยวกับ e-Commerce Thailand – handicraft

 

             5.  การกำหนดให้ใช้คำที่มีความหมายคล้ายกัน  (Synonym)  ด้วย  ให้นำหน้าคำนั้นด้วยเครื่องหมาย  tilde

 

             6.   การเลือกคำหลักมีข้อแนะนำ   ดังต่อไปนี้

 

           -  ลองใช้คำตรงๆ  ก่อน  เช่น  ถ้าท่านต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับ  Picasso  ก็ให้ใส่คำว่า Picasso  ลงไป

 

           -   แทนที่จะใช้คำว่า  painters

 

             -   ใช้คำที่คิดว่าน่าจะมีอยู่ในเว็บไซต์ที่ต้องการหา  เช่น  Jumbo  Jet  ในเว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบินโดยสาร  เป็นต้น

 

            -  ทำให้คำหลักมีความเจาะจงมากที่สุดที่จะเป็นไปได้  เช่น   Antiquelead   soldier  จะดีกว่า  old metal toys

 

           7.  รูปคำต่างกัน ที่มากจากรากศัพท์เดียวกันจะได้รับพิจารณาโดยอัตโนมัติ  เช่น  diet  กับ dietary

 

           8.  การค้นหาตามหมวดสาขา  ( Category )  ในกรณีที่คำหลักมีความหมายได้หลายอย่าง และท่านไม่แน่จ่าจะทำให้เจาะจงอย่างไร  ให้เข้าไปที่  Directory  ของ  Google  ซึ่งอยู่ที่ directory แต่ถ้าท่านต้องการข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์  ยี่ห้อ  Saturn  ท่านจะใช้คำหลักเดียวกันนี้ค้นภายใต้   Automotive category

 

            9.  Google  มีหน้าเว็บพิเศษ  สำหรับช่วยให้สามารถทำการค้นหาชั้นสูงได้ง่าย  ขึ้นโดยผู้ใช้ไม่ต้องจดจำวิธีการพิมพ์เงื่อนไข  แต่ใช้วิธีเลือกพิมพ์ข้อความลงไปในช่องที่เหมาะสมแทน  ซึ่งสามารถค้นหาเป็นภาษาไทยได้

 

clip_image002[6]

 

clip_image002[4]

ภาพแสดง  ผลการค้นหาด้วยโปรแกรมค้นหา  ของ  Google.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น